مشخصات بیلبورد اتوبان تهران کرج

موقعیت رسانه

اتوبان تهران کرج

ابعاد

شاخص

60 = 12 * 5

A1

بیلبورد اتوبان تهران - کرج