بیلبورد های کرج

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)

بیلبورد کرج - پل عابر مکانیزه متروی کرج

ورودی و خروجی فردیس،مالرد، مارلیک،سرآسیاب، اندیشه، شهریار، شهرک وحدت، شهرک وحدت، شهرک بنفشه/ این پل از جنوب به فردیس،مالرد، مارلیک، سرآسیاب، اندیشه، شهریار و از شمال به اتوبان تهران-کرج و شهر کرج منتهی میشود./ بازدید ماشی رو و پیاده رو/ تردد روزانه از 000/150 خودرو

کرج به سمت فردیس بورد اول 3*44

کرج به سمت فردیس بورد دوم 3*18

کرج به سمت فردیس بورد سوم 3*17

کرج به سمت فردیس بورد چهارم 3*17

کرج به سمت فردیس بورد اول 3*18

کرج به سمت فردیس بورد دوم 3*17

کرج به سمت فردیس بورد سوم 3*17

بیلبورد کرج - پل عابر مکانیزه متروی کرج

پل عابر مکانیزه هلال احمر (ضلع غرب زیرگذر طالقانی)

بیلبورد کرج-پل عابر مکانیزه هالل احمر

تنها پل کابلی- مکانیزه شهر کرج/ این پل از شرق به میدان شهدا، میدان کرج و از غرب به میدان سپاه، سه راه گوهردشت، جهانشهر، گلشهر، دهقان ویال و حصارک/ بازدید ماشین رو و پیاده رو/ نزدیک مراکز اصلی اداری و تجاری شهر

طالقانی به سمت میدان سپاه-بورد اول 21*3

طالقانی به سمت میدان سپاه(عمودی)-بورد دوم 10*4

طالقانی به سمت میدان سپاه بورد سوم 3*20

طالقانی به سمت میدان سپاه بورد اول 3*20

میدان سپاه به سمت طالقانی – بورد سوم 3*21

بیلبورد کرج-پل عابر مکانیزه هالل احمر

پل عابر طالقانی (ضلع شرق زیرگذر طالقانی)

بیلبورد کرج- پل عابر طالقانی

میدان شهدا به سمت طالقانی – بورد اول 3*12

میدان شهدا به سمت طالقانی – بورد دوم 3*12

طالقانی به سمت میدان شهدا – بورد اول 3*12

طالقانی به سمت میدان شهدا – بورد دوم 3*12

این پل از شرق به میدان شهدا، میدان کرج و از غرب به چهارراه طالقانی، میدان سپاه، سه راه گوهردشت، جهانشهر، دهقان ویال، گلشهر و حصارک منتهی می شود/ بازدید ماشین رو و پیاده رو/ نزدیک مراکز اصلی تجاری و اداری شهر

پل عابر کسری (روبروی جهانشهر)

میدان سپاه به سمت طالقانی- بورد اول 20*3

طالقانی به سمت میدان سپاه-بورد اول 18*3

این پل از شرق به چهارراه طالقانی، میدان شهدا،
میدان کرج و از غرب به سه راه گوهردشت، دهقان
ویال، گلشهر و حصارک منتهی می شود/ ورودی
جهانشهر و بازدید پیاده رو و ماشین رو

پل عابر مهدیه کرج (میدان توحید-ابتدای)

بیلبورد کرج پل عابر مهدیه کرج

این پل از شمال به میدان شهدا، خیابان بهار و عظیمیه و از
جنوب به میدان توحید،میدان شاه عباسی و شهرداری
مرکزی منتهی میگردد/نزدیک مراکز تجارت و خرید و از
جمله بورس لوازم خانگی،صوتی و تصویری، بازار موبایل

میدان شهدا به سمت میدان توحید 3*20

میدان توحید به سمت میدان شهدا 3*20

پل عابر مهدیه کرج

پل عابر دانشگاه آزاد (گوهردشت- بلوار موذن)

بیلبوردهای کرج-پل عابر دانشگاه آزاد

عظیمیه به سمت گوهردشت 3*14

گوهردشت به سمت عظیمه 3*12

این پل از شرق به جهانشهر و عظیمیه و از غرب به گوهردشت و باغستان منتهی میگردد/واقع در اصلی ترین خیابان گوهردشت/ نزدیک مراکز آموزش و دانشگاهی از جمله دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه هنر/ بازدید پیاده رو و ماشین رو

پل عابر مصلای کرج (شاه عباسی- بلوار امامزاده حسن)

 
 

این پل از شمال به میدان شاه عباسی و میدان
توحید و از جنوب به چهاراه مصباح و توبان
تهران-کرج منتهی میگردد/ نزدیک مصلی کرج و
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

پل عابر بلوار دانش آموز شرق (ضلع شرقی زیرگذر دانش آموز)

 

این پل از شرق به چهارراه هفت تیر،میدان توحید و
میدان شاه عباسی و از غرب به مهرویال، درختی و
گلشهر منتهی میگردد/سازه هندسی بسیار زیبا قوسی
شکل/نزدیک مراکز اصلی اداری و تجاری شهر از جمله
بورس اوراق بهادار،مکز خرید کامپیوتر، لپ تاپ و
وسایل جانبی و…/بازدید پیاده رو و ماشین رو

چهار راه هفت تیر به سمت مهرویلا -بورد اول  3*14

چهار راه هفت تیر به سمت مهرویلا -بورد دوم 3*14

مهرویلا به سمت چهارراه هفت تیر بورد اول 3*14

مهرویلا به سمت چهارراه هفت تیر بورد دوم 3*14

پل عابر بلوار دانش آموز شرق (ضلع شرقی زیرگذر دانش آموز)

 

پل دانش آموز
پل عابر بلوار دانش آموز

این پل از شرق به چهارراه هفت تیر،میدان توحید و
میدان شاه عباسی و از غرب به مهرویال، درختی و
گلشهر منتهی میگردد/سازه هندسی بسیار زیبا قوسی
شکل/نزدیک مراکز اصلی اداری و تجاری شهر از جمله
بورس اوراق بهادار،مکز خرید کامپیوتر، لپ تاپ و
وسایل جانبی و…/بازدید پیاده رو و ماشین رو

چهار راه هفت تیر به سمت مهرویلا -بورد اول  3*14

چهار راه هفت تیر به سمت مهرویلا -بورد دوم 3*14

مهرویلا به سمت چهارراه هفت تیر بورد اول 3*14

مهرویلا به سمت چهارراه هفت تیر بورد دوم 3*14

پل عابر کلاک (ابتدای ورودی چالوس)

 

پل عابر کلاک (ابتدای ورودی چالوس)

ورودی و خروجی شهر- این پل از شمال به جاده چالوس و کرج و از جنوب به اتوبان تهران-کرج و جاده مخصوص منتهی میگردد/بازدید پیاده رو و ماشین رو

اتوبان تهران به سمت جاده چالوس – بورد اول  3*15

اتوبان تهران به سمت جاده چالوس – بورد دوم 3*15

جاده چالوس به سمت اتوبان تهران – بورد اول 3*15

جاده چالوس به سمت اتوبان تهران – بورد دوم 3*15

پل عابر سیزدهم (نبش گوهردشت شهرک جهازیها)

 

پل عابر سیزدهم نبش شهرک گوهردشت
پل عابر سیزدهم نبش شهرک گوهردشت

این پل از شرق به جهانشهر و عظیمیه و از غرب به گوهردشت و باغستان منتهی می گردد/ واقع در اصلی ترین خیابان گوهردشت/نزدیک مراکز آموزش و دانشگاهی از جمله دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه هنر

باغستان به سمت دانشگاه آزاد 3*18

دانشگاه ازاد به سمت باغستان 3*18

پل عابر بلوار جمهوری (ضلع شمالی رو گذر شهدای روحانی)

 

پل عابر بلوار جمهوری(روگذر شمالی)
پل عابر بلوار جمهوری(روگذر شمالی)

این پل از شمال به گوهردشت و از جنوب به جهانشهر، میدان جمهوری و میدان سپاه منتهی می شود/نزدیک مراکز آموزشی و دانشگاهی

پل روحانی به سمت میدان دانشگاه -بورد اول 3*15

پل روحانی به سمت میدان دانشگاه -بورد دوم 3*15

میدان دانشگاه به سمت پل روحانی -بورد اول 3*15

میدان دانشگاه به سمت پل روحانی -بورد دوم 3*15

پل عابر بلوار جمهوری (ضلع شمالی رو گذر شهدای روحانی)

 

پل عابر چمران )بلوار چمران روبروی پردیس کشاورزی تهران(
پل عابر چمران )بلوار چمران روبروی پردیس کشاورزی تهران(

این پل از شمال به گوهردشت و از جنوب به جهانشهر، میدان جمهوری و میدان سپاه منتهی می شود/نزدیک مراکز آموزشی و دانشگاهی

پل روحانی به سمت میدان دانشگاه -بورد اول 3*15

پل روحانی به سمت میدان دانشگاه -بورد دوم 3*15

میدان دانشگاه به سمت پل روحانی -بورد اول 3*15

میدان دانشگاه به سمت پل روحانی -بورد دوم 3*15

پل عابر سه راه گوهردشت (نبش یاسر5)

 

پل عابر سه راه گوهردشت (نبش یاسر5)
پل عابر سه راه گوهردشت (نبش یاسر5)

ورودی و خروجی شهر- این پل از شمال به سه راه
گوهردشت خیابان بهشتی و گوهردشت و از جنوب به میدان
امام خمینی، درختی و مهرویال منتهی میگردد/نزدیک مراکز
تجاری شهر از جمله بورس کاشی و سرامیک لوازم حمام و
آشپزخانه و شیرآالت/بازدید ماشین رو و پیاده رو

سه راه گوهردشت به سمت میدان امام -بورد اول 3*14

میدان امام به سمت سه راه گوهردشت -بورد اول 3*14

 

پل عابر گلشهر (چهل متری گلشهر نبش خیابان درختی)

 

پل عابر گلشهر (چهل متری گلشهر نبش خیابان درختی)
پل عابر گلشهر

ورودی و خروجی شهر- این پل از شمال به
چهارراه گلزار، خیابان بهشتی، میانجاده و
حصارک و از جنوب به اتوبان تهران کرج و فاز4
مهرشهر منتهی میشود/یکی از اصلی ترین
خیابانهای ورودی و خروجی گلشهر و کرج به
اتوبان نزدیک ایستگاه مترو گلشهر/ بازدید پیاده و
ماشین رو

اتوبان تهران به سمت چهار راه گلزار بورد اول 3*15

اتوبان تهران به سمت چهار راه گلزار بورد دوم 15*3

چهار راه گلزار به سمت اتوبان تهران بورد اول 15*3

چهار راه گلزار به سمت اتوبان تهران بورد دوم 3*15

پل عابر بازار روز (ابتدای میدان امام حسین)

 

پل عابر بازار روز(میدان امام حسین- ابتدای)
پل عابر بازار روز (میدان امام حسین- ابتدای)

ورودی و خروجی شهر- این پل از شرق به میدان
امام حسین و اتوبان تهران کرج و از غرب به
چهاراه کارخانه قند، چهارراه مصباح،چهاراه هفت
تیر و چهارراه طالقانی منتهی می گردد

میدان امام حسین به سمت چهار راه مصباح بورد اول 3*12

چهار راه مصباح به سمت میدان امام حسین بورد اول 3*15

پل عابر طالقانی جنوبی(حد فاصل چهارراه طالقانی و هفت تیر)

 

پل عابر طالقانی جنوبی(حد فاصل چهارراه طالقانی و هفت تیر)
پل عابر طالقانی جنوبی(حد فاصل چهارراه طالقانی و هفت تیر)

چهار راه طالقانی به سمت هفت تیر 3*12

چهار راه هفت تیر به سمت طالقانی 3*12

این پل از شمال به چهاراه طالقانی، پل آزادگان،
عظیمیه و از جنوب به چهارراه هفت تیر، چهارراه
کارخانه قند و چهارراه مصباح منتهی
میشود/نزدیک مراکز تجاری اداری شهر

پل عابر مهرشهر (بلوار ارم- روبروی باغ سیب)

 

ل عابر مهرشهر بلوار ارم- روبروی باغ سیب

اتوبان تهران به سمت ورودی مهرشهر بورد اول 3*20

اتوبان تهران به سمت ورودی مهرشهر بورد دوم 3*15

مهرشهر به سمت خروجی اتوبان تهران بورد اول 3*15

مهرشهر به سمت خروجی اتوبان تهران بورد دوم 3*12

ورودی و خروجی شهر- این پل از شمال
به اتوبان تهران کرج و گلشهر و از جنوب
به فازهای یک، دو، سه و کیانمهر منتهی
می گردد/ ورودی و خروجی مهرشهر و
کیانمهر از اتوبان/ بازدید ماشین رو

پل عابر عظیمیه

 

پل عابر عظیمیه
پل عابر عظیمیه

بلوار شورا به سمت عظیمیه بورد اول 3*18

بلوار شورا به سمت عظیمیه بورد دوم 3*18

عظیمیه به سمت بلوار شورا بورد اول 3*18

عظیمیه به سمت بلوار شورا بورد دوم 3*18

ورودی و خروجی شهر- این پل از شمال
به اتوبان تهران کرج و گلشهر و از جنوب
به فازهای یک، دو، سه و کیانمهر منتهی
می گردد/ ورودی و خروجی مهرشهر و
کیانمهر از اتوبان/ بازدید ماشین رو

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه